Thẻ: lòng chần

Lòng ngon

Lòng lợn là tên gọi chung để chỉ hầu hết các phủ tạng lợn. Lòng lợn được chế biến thành nhiều món lòng ngon tùy theo sở thích của người ăn ở …